Home World ChampionshipsSlalom, Foz do Iguassu, 19. – 23. 9. 2007 (finals C1 and K1)

World ChampionshipsSlalom, Foz do Iguassu, 19. – 23. 9. 2007 (finals C1 and K1)

Release date: 2007-09-01 12:00

Discipline: Slalom

Competition Rank: Svetovno prvenstvo