DomaErasmus+ / DECK

Erasmus+ / DECK

Okoljska ozaveščenost je ena naših pomembnih usmeritev

Športna tekmovanja imajo lahko ključno vlogo pri spodbujanju okoljske ozaveščenosti med velikim številom zainteresiranih strani ter pri spodbujanju prizadevanj športnih organizacij in posameznikov za izboljšanje njihove okoljske uspešnosti. Glede na to, da Kajakaška zveza Slovenije že leta s svojo akcijo Voda za vedno udeležence ozavešča o pomenu čistih voda je bila logična posledica, da se je pridružila mednarodnemu projektu DECK.
Udeleženci projekta DECK verjamemo, da lahko kajakaške organizacije igrajo ključno vlogo pri spodbujanju okoljske trajnosti in pri uvajanju prehoda kajakaških športnih dogodkov v krožno gospodarstvo.
Glavni cilj projekta DECK je povečati ozaveščenost in spodbujati sprejemanje okoljskega upravljanja in praks krožnega gospodarstva pri ključnih športnih akterjih, da bi izboljšali trajnost v okviru organizacije kajakaških tekmovanj.
Pristopi in rezultati projekta DECK so ponovljivi, vključujejo različne zainteresirane strani v športu, so nadgradljivi in lahko koriščeni tudi po izteku življenjske dobe projekta:

  1. Projekt DECK bo zbral, ocenil in testiral najboljše prakse okoljskega upravljanja kajakaških programov, da bi s tem uresničil nabor smernic, ki bodo ovrednotene pri kasnejših ukrepih izvajanja in razširjanja;
  2. Projekt DECK bo razvil orodje za ocenjevanje trajnosti, ki športnim organizacijam omogoča spremljanje njihove okoljske uspešnosti s vidika krožnega gospodarstva in perspektive življenjskega cikla;
  3. Projekt DECK bo zasnoval in izvajal module usposabljanja in izobraževanja, namenjene osebju kajakaških športnih organizacij in športnikov, da bi spodbudil utrjevanje zmožnosti okoljskega upravljanja in vključevanje okoljskih vprašanj v delovne rutine, kot tudi krepitev okoljske ozaveščenosti v športnem sektorju.

Več o projektu DECK lahko poiščete na spletni strani projekta : https://www.deckproject.eu
Prijavite se na novice in bodite obveščeni o zadnjih rezultatih projekta.

Prizadevanja za trajnost gredo z roko v roki tudi s projekti naših sponzorjev HSE, Elektro Ljubljana, Telekom Slovenije in Zavarovalnice Triglav.