Kajakaška zveza Slovenije sodeluje pri novem Erasmus+ Sport projektu

0
92

Rim je gostil uvodno srečanje evropskega projekta Erasmus+ Sport »DECK – Developing Environmental and Circular Knowledge«, pri katerem sodeluje tudi Kajakaška zveza Slovenije. Srečanja sta se udeležila direktor KZS Andrej Jelenc ter vodja programa prireditev in športa za vse Jakob Marušič. Projekt se nanaša na vprašanja okoljske trajnosti in krožnega gospodarstva pri organizaciji športnih dogodkov in tekmovanj.

Projekt je del aktivnosti, ki jih v okviru sedemletnega obdobja 2021-2027 sofinancira Evropska unija, namen pa je podpiranje ukrepov, ki povečujejo zmogljivosti in strokovnost na področju športa, izboljšujejo vodstvene sposobnosti, povečujejo kakovost izvajanja evropskih projektov in povezujejo organizacije v športnem sektorju.

Nosilci projekta so Italijani – italijanska kajakaška zveza, izobraževalni ustanovi Scuola Superiore Sant’Anna iz Pise in Scuola dello Sport di Sport e Salute SpA, poleg njih pa so v projekt vključene še Kajakaška zveza Slovenije, hrvaška kajakaška zveza, grška kajakaška zveza in Mednarodna kajakaška zveza.

Sedem vključenih organizacij, ki predstavljajo pet držav, se bo osredotočalo na vrednote trajnosti in varovanja okolja. Glavni cilj projekta bo namreč razvoj in implementacija okoljskega standarda in operativnega orodja, ki se bo uporabljalo pri organizaciji kajakaških prireditev.

Prva faza bo predstavljala analizo dejanske ravni in izvrševanja okoljskega upravljanja, s čimer se bo definiralo stanje ter pomanjkljivosti, iz katerih bodo nato sledili ukrepi za izboljšanje. Na podlagi analize praks bo sledilo ozaveščanje in razvijanje orodja za ocenjevanje trajnosti, ki bo športnim organizacijam v pomoč pri načrtovanju in ocenjevanju trajnostne uspešnosti pri organizaciji kajakaških prireditev ter jim pomagalo pri optimizaciji upravljanja. Vsaka partnerska organizacija se je zavezala, da bo model vključila pri organizaciji svojih dogodkov ter tako zagotovila pravilno uporabo najboljših praks. Projekt bo trajal do avgusta 2025 in svetovnega prvenstva v sprintu na mirnih vodah v Milanu.