Merila za izbor prioritetnega vrstnega reda strokovno izobraženih delavcev.

0
354