Navodila za izvedbo vadbe na kajakaših poligonih.

0
331

V nadaljevanju so navodila za izvedbo vadbe na kajakaških poligonih v času veljavnosti odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti. Pri organizaciji in izvedbi vadbe morajo športniki in strokovni delavci v športu upoštevati navodila ministrstva, pristojnega za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva, pristojnega za zdravje: https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19

PRENOS PDF /

DOWNLOAD (ENGLISH)

Navodila so pripravljena za izvedbo in organizacijo vadbe na slalomskem kajakaškem poligonu in se smiselno uporabljajo za vse kajakaške površine v naravi.

Prihod in odhod na vadbo:

 • Potrebno se je držati urnika vadbe;
 • Prihod na vadbo je praviloma 30 min pred pričetkom vadbe;
 • Po končani vadbi se je potrebno preobleči čim prej in zapustiti poligon;
 • Po končani vadbi vsak udeleženec vadbe odnese vse osebne stvari in odpadno embalažo;
 • Udeleženci morajo ves čas nositi obrazno masko, ki pokriva nos in usta.

Izvedba vadbe:

 • Športniki lahko za vadbo uporabljajo samo lastno kajakaško opremo;
 • Poleg športnikov so lahko med vadbo prisotne samo osebe, ki so nujno potrebne za izvedbo vadbe;
 • Vadba se dovoli športnikom z nazivom olimpijskega, svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda;
 • Vadba se dovoli poklicnim športnikom, starejšim od 15 let, ki so vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu za šport;
 • Vadba se dovoli udeležencem, ki so člani istega gospodinjstva;
 • Dovoli se individualna vadba drugim osebam ob pogoju, da pri vadbi ne prekinjeno vzdržujejo najmanj 3 metre medsebojne razdalje;
 • V času vadbene ure je na poligonu lahko prisotnih največ 16 udeležencev vadbe na posameznih vadbenih lokacijah;
 • Med samo vadbo morajo športniki ohranjati medsebojno razdaljo treh metrov;
 • Športniki se ne smejo zadrževati v protitokovih, kjer je težko zagotavljati primerno oddaljenost med posamezniki;
 • Vsak udeleženec je sam odgovoren za upoštevanje navodil za preprečevanje širjenja COVID-19;
 • Za nadzor nad upoštevanjem navodil med trenažnim procesom je v primeru vodenega treninga športnikov zadolžen odgovorni trener športnikov, ki izvaja vadbo;
 • V primeru izvedbe individualne vadbe je za spoštovanje ukrepov iz odlokov odgovoren posameznik, ki izvaja vadbo.