Navodila za organizacijo tekmovanj v letu 2015.

0
578

Spodaj lahko najdete navodila za organizacijo tekmovanj v letu 2015 ter univerzalno prijavnico, ki jo, prosimo, uporabljajte za prijavo na vsa tekmovanja v Sloveniji. 

 

Univerzalna prijavnica za tekme v Sloveniji (shrani).

 

Navodila za organizacijo tekmovanj v letu 2015 (shrani).

 

 

 NAVODILA KLUBOM ZA SEZONO 2015

 

V letu 2015 klubi prijavljajo tekmovalce na vsa tekmovanja v Sloveniji z obrazcem, ki se ga dobi na spletni strani KZS oziroma bo razposlan klubom. Obrazec se uvaja zaradi spletnega spremljanja aktivnosti tekmovalcev.

 

Vsi organizatorji tekmovanj morajo rezultate posredovati na Kajakaško zvezo Slovenije v Excelovi tabeli.

 

– Vsako tekmovanje iz koledarja Kajakaške zveze Slovenije mora biti organizirano v skladu z Zakonom o javnih shodih in javnih prireditvah.

 

– Na prireditvi mora biti vidno označeno mesto, kjer se nahaja zdravnik ali reševalno vozilo.

 

– Na razpisu tekmovanja mora biti imenovan vodja tekmovanja in telefonska številka kontaktne osebe.

 

– Klubi morajo 30 dni pred tekmovanjem na zvezo poslati razpise za vse tekme, ki jih organizirajo v letu 2015. Razpis naj vsebuje tudi opozorilo o ustreznosti čelad in rešilnih jopičev.

 

– Na vseh tekmovanjih, organiziranih pod okriljem KZS v Sloveniji, mora klub organizator obvezno izobesiti državno zastavo, zastave drugih držav udeleženk in oznake sponzorjev KZS.

 

– Na vsaki tekmi, organizirani pod okriljem KZS, mora imeti vodja reševalcev iz vode licenco za reševaje iz vode C.

 

– Najvišja startnina za tekme (DP, HSE, izbirne) znaša 10 evrov, startnina za slovenski pokal za mlajše kategorije je 5 evrov na osebo.

 

– Na izbirnih in DP tekmah se kontrolira težo čolna.

 

– Organizator mora pridobiti izjave o zdravstvenem stanju vseh prijavljenih tekmovalcev. Na mednarodni tekmi, ob delitvi štartnih številk, organizator pridobi tudi podpise obrazca o zdravstvenem stanju (tujih) tekmovalcev.

 

– Pri tekmovanjih s prirejenimi pravili mora organizator pravila priložiti k razpisu, na sestanku vodij ekip pa morajo biti potrjena. Sprejet mora biti tudi potek tekmovanja. Spremembe po tem niso več dovoljene.

 

– Organizator tekmovanj za mlajše kategorije mora zagotoviti prigrizek in pijačo za vse udeležence. Zagotoviti mora zadostno število osebja, da delo in tekmovanje poteka tekoče in da je zagotovljeno ustrezno varovanje.

 

– Uvede se kategorijo mini K-2 ml. dečki in ml. deklice ter cicibani in cicibanke. Njihovo točkovanje se ne šteje v skupni seštevek.

 

– Organizira se pokal 5000m za vse starostne kategorije od mladincev navzgor. Predlaga se, da bi bil organizirani v sklopu pionirskih pokalov in drugih že obstoječih tekmovanj.

 

– Poziva se organizatorje tekmovanj za slovenski pokal, da se razpisujejo tekmovanja tudi za mladince, za katere pa se ne vodi skupni seštevek.

 

– Klubi morajo preko trenerjev ali vodij ekip poskrbeti za prisotnost in izgled (obleka), tekmovalcev na razglasitvah rezultatov in podelitvi priznanj. Na klubskih tekmovanjih naj bodo tekmovalci oblečeni v klubskih oblačilih in ne reprezentančnih.

 

– Rezultat tekmovalca se upošteva le v kategoriji, v kateri je prijavljen. Kategorije se združuje le v primeru, ko vse združene kategorije nimajo zadostnega števila nastopajočih. IZJEMA JE DRŽAVNO PRVENSTVO, kjer se upoštevajo najprej absolutni rezultati in nato mlajša kategorija (sklep predsedstva).

 

– Na mirnih vodah je obvezna uporaba rešilnega jopiča za vse tekmovalce, do konca leta, v katerem tekmovalec dopolni 14 let.

 

Ta navodila so bila sprejeta v februarju 2015 in veljajo za sezono 2015.

 

Z NJIMI PRENEHA VELJAVNOST VSEH PREJŠNJIH NAVODIL.

 

Tehnično tekmovalna komisija

Kajakaška zveza Slovenije

Predsednik:

Matej Kaiser