Odlok o rabi in varovanju dostopnih mest za športno plovbo ob reki Soči

0
564

Na podlagi 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 ), 29. člena Zakona o varstvu okolja (Ur. l. RS 32/93) ter v zvezi z Odredbo o začasni razglasitvi reke Soče s pritoki za naravno znamenitost (Ur. l. RS, št. 45/98), Zakona o varnosti pomorske in notranje plovbe (Ur. l. SRS št. 17-910/88), 25. člena Zakona o prekrških (Ur. l. SRS št. 25/83, 42/85, 47/87 in 5/90 ter Ur. l. RS, št. 10/91, 13/93 in 66/93) in 16. člena Statuta Občine Bovec (Ur. glasilo št. 6/99) je Občinski svet občine Bovec na seji dne 24. 05. 2000 sprejel

Odlok o rabi in varovanju dostopnih mest za športno plovbo ob reki Soči

1. člen

Ta odlok ureja uporabo in varovanje dostopnih mest ob reki Soči in pritoku Koritnica na območju občine Bovec za športno plovbo. Odlok ureja tudi način dostopa in varovanja okolja ob dostopnih mestih.

2. člen

Dostopno mesto je mesto ob reki, ki je namenjeno dostopu in izstopu iz reke za opravljanje športne plovbe.

3. člen

Dostop k reki Soči je na območju občine Bovec za športno plovbo dovoljen le na za to urejenih dostopnih mestih. Ta dostopna mesta so predstavljena tudi v pregledni karti in informativnem gradivu.

4. člen

Dostopna mesta za športno plovbo ob reki Soči so:

v občini Bovec:
–  pri Markovem mostu pod naseljem na Logu v Trenti,
–  pri odcepu za Vas na Skali v Soči,
–  pri gostišču Lovec v Soči,
–  pod Velikimi koriti v Soči,
–  Pri bunkerjih,
–  Kršovec,
–  Zmuklica,
–  pod trdnjavo Kluže,
–  sotočje Koritnice in Soče,
–  Čezsoča,
–  Log Čezsoški – Boka,
–  Srpenica 1.

5. člen

Plovba je dovoljena:

1. s plovili, ki lahko prevažajo več kot tri osebe:
–  na reki Soči, pri višini vode, ki je pri vodomerni postaji Log Čezsoški nižja od 75 cm, od vstopnega mesta Srpenica pri pritoku Sušec (Srpenica 1) do izstopnega mesta pri mostu čez Sočo v Trnovem (Trnovo 1),
–  na reki Soči, pri višini vode, ki je pri vodomerni postaji Log Čezsoški višja od 75 cm, od vstopnega mesta pod Koriti pri Kršovcu (Zmuklica) do izstopnega mesta Trnovo 1,
–  na reki Soči, pri višini vode, ki je pri vodomerni postaji Log Čezsoški višja od 150 cm, od vstopnega mesta pod Velikimi koriti do izstopnega mesta Log Čezsoški;
Plovba je prepovedana na odseku Log Čezsoški – Trnovo 1 pri višini vode, ki je pri vodomerni postaji Log Čezsoški višja od 150 cm.

2. s plovili, ki lahko prevažajo tri osebe:
–  na reki Soči od vstopnega mesta pod Velikimi koriti do izstopnega mesta Trnovo pri Podrtem mostu (Trnovo 2) ter od vstopnega mesta Napoleonov most dalje,
–  na reki Koritnici od vstopnega mesta pod trdnjavo Kluže do izliva v reko Sočo;

3. s plovili, ki lahko prevažajo največ dve osebi:
–  na območjih iz prejšnje točke,
–  na reki Soči od vstopnega mesta pri Markovem mostu pod naseljem Na Logu do izstopnega mesta pri gostišču Lovec in od vstopnega mesta Trnovo 2 do izstopnega mesta Napoleonov most.

6. člen

1. Izvajanje plovbe z rečnim bobom (“hydrospeeda”) je dovoljeno na reki Soči od vstopnega mesta Zmuklica do izstopnega mesta Trnovo 1 ter od vstopnega mesta Napoleonov most dalje. Izvajanje soteskanja (“canyoninga”) je dovoljeno na pritoku Sušec – dostopno mesto Srpenica 1.
2. Plovba iz prejšnjega člena in izvajanje plovbe z rečnim bobom sta dovoljeni od 15. marca do 31. oktobra, v času od 9. do 18. ure.
3. Ne glede na določbo iz drugega odstavka tega člena je na odseku od vstopnega mesta Srpenica 2 do izstopnega mesta Trnovo 2 dovoljena plovba s plovili, ki lahko prevažajo največ dve osebi zaradi treningov članov državnih reprezentanc ali registriranih članov kajakaških društev, in sicer v času od 9. do 18. ure.
4. Dostop ali izstop s plovili na območja iz prejšnjega člena in prve, tretje in četrte točke tega člena je dovoljen samo na vstopno-izstopnih mestih.
5. Vse dejavnosti