Podari del dohodnine športu.

0
587

Na Olimpijskem komiteju Slovenije – Združenju športnih zvez želijo s projektom Podari del dohodnine športu pomagati slovenskemu športu do dodatnih sredstev za delovanje, ki jih v tem obdobju še kako potrebuje.

Na pobudo OKS – ZŠZ je PKP7, ki je bil sprejet 29. 12. 2020, prinesel spremembe tudi na področju namenitve dela dohodnine za donacije:

 

Dviguje se % in sicer je mogoče donirati do 1 % odmerjene dohodnine; zavezancem, ki so zahtevo na FURS oddali do 31. 12. 2020, se odstotki namenitve samodejno podvojijo;

Podaljšuje se rok za predložitev zahteve za namenitev dela dohodnine za leto 2020, zahteve bo mogoče oddati do 31.5.2021;

Upravičenci do donacij za leto 2020 so tudi nevladne organizacije, ki so delovale na dan 31. decembra 2019, in imajo v skladu z zakonom, ki ureja nevladne organizacije, na dan 31. marca 2021 status nevladne organizacije v javnem interesu ter so vpisane v evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu. Za pridobitev statusa je potrebno oddati vlogo, kot je opisano na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport pod Pridobitev_statusa. Dopolnjen seznam upravičencev bo izdan najpozneje do 15.5.2021.

 

Več na: https://www.olympic.si/podarim