Pravilnik o računovodstvu Kajakaške zveze Slovenije 2018.

0
230

Na podlagi Zakona o društvih ZDru-1 UPB2 in v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi (2016) ter statutom Kajakaške zveze Slovenije (v nadaljevanju organizacija) je predsedstvo sprejelo naslednji

PRAVILNIK O RAČUNOVODSTVU.