Projekt DECK tudi v Solkanu

0
11

V okviru projekta DECK, pri katerem sodeluje Kajakaška zveza Slovenije, organizatorji kajakaških tekmovanj v Sloveniji znotraj organizacije tekmovanj posebno pozornost posvečajo trajnosti. Tako je bilo tudi na prvem letošnjem večjem mednarodnem kajakaškem tekmovanju v Sloveniji, natančneje v Solkanu, kjer je potekala mednarodna tekma za točke ICF.

V Solkanu so že pred časom namestili pitnike s tekočo pitno vodo, da si obiskovalci tekmovanj in kajakaškega centra v stekleničke lahko natočijo vodo in je s tem uporaba plastične embalaže minimalna. Z uporabo skupnih prevozov v okviru klubov se je nekoliko zmanjšal tudi vpliv mobilnosti na okolje.

O projektu DECK:

Nosilci projekta so Italijani – italijanska kajakaška zveza, izobraževalni ustanovi Scuola Superiore Sant’Anna iz Pise in Scuola dello Sport di Sport e Salute SpA, poleg njih pa so v projekt vključene še Kajakaška zveza Slovenije, hrvaška kajakaška zveza, grška kajakaška zveza in Mednarodna kajakaška zveza.

Sedem vključenih organizacij, ki predstavljajo pet držav, se osredotoča na vrednote trajnosti in varovanja okolja. Glavni cilj projekta je namreč razvoj in implementacija okoljskega standarda in operativnega orodja, ki se bo uporabljalo pri organizaciji kajakaških prireditev tudi v prihodnje.

Prva faza predstavlja analizo dejanske ravni in izvrševanja okoljskega upravljanja, s čimer se bo definiralo stanje ter pomanjkljivosti, iz katerih bodo nato sledili ukrepi za izboljšanje. Na podlagi analize praks bo sledilo ozaveščanje in razvijanje orodja za ocenjevanje trajnosti, ki bo športnim organizacijam v pomoč pri načrtovanju in ocenjevanju trajnostne uspešnosti pri organizaciji kajakaških prireditev ter jim pomagalo pri optimizaciji upravljanja. Vsaka partnerska organizacija se je zavezala, da bo model vključila pri organizaciji svojih dogodkov ter tako zagotovila pravilno uporabo najboljših praks. Projekt bo trajal do avgusta 2025 in svetovnega prvenstva v sprintu na mirnih vodah v Milanu.