Razpis usposabljanja Strokovni delavec 1, športno treniranje, kajak-kanu slalom, kajak-kanu spust

0
518

Kajakaška zveza Slovenije razpisuje tečaj usposabljanja posebnih vsebin za pridobitev naziva Strokovni delavec 1, športno treniranje, KAJAK KANU – SLALOM, KAJAK KANU – SPUST. Tečaj bo potekal od 29. 9. do 21 10. 2023 v Ljubljani na Kajak kanu klubu Tacen, Marinovševa 8a ,in na Kajak kanu klubu Ljubljana, Livada 31, ter v Bovcu in Kobaridu.

Cilj programa športno treniranje, KAJAK KANU – SLALOM, KAJAK KANU – SPUST, 1. stopnja je, skladno s kompetencami, ki jih daje program, omogočiti usposobljenemu strokovnemu delavcu, da izvaja in spremlja proces športne vadbe v športni panogi kajak kanu – slalom in kajak kanu – spust v vseh njenih pojavnih oblikah.

Urnik

DATUMTERMINUREPREDMETPREDAVATELJKRAJ
29.9.202316.00-18.002Osnove organiziranosti kajakaštvaŽiva CankarKKK Ljubljana
29.9.202318.00-18.05 Odmor  
29.9.202318.05-20.052Varovanje okolja, značilnosti voda in vremenoslovjePolajnar JanezKKK Ljubljana
29.9.202320.05-20.10 Odmor  
29.9.202320.10-21.101Varovanje okolja, značilnosti voda in vremenoslovjePolajnar JanezKKK Ljubljana
30.9.20239.00-12.003Tehnika in metodika veslanja v kajakuMatej TrampužKKK Tacen
30.9.202312.00-13.30 Odmor  
30.9.202313.30-16.303Tehnika in metodika veslanja v kajakuMatej TrampužKKK Tacen
1.10.20239.00-12.003Tehnika in metodika veslanja v slalomu na divjih vodahMatej TrampužKKK Tacen
1.10.202312.00-13.30 Odmor  
1.10.202313.30-16.303Tehnika in metodika veslanja v slalomu na divjih vodahMatej TrampužKKK Tacen
6.10.202309.00-13.004Varnost in reševanje iz vodeAndraž KrpičKobarid
6.10.202313.00-14.30Odmor 
6.10.202314.30-18.304Varnost in reševanje iz vodeAndraž KrpičKobarid
7.10.202309.00-13.004Varnost in reševanje iz vodeAndraž KrpičKobarid
7.10.202313.00-14.30Odmor 
7.10.202314.30-18.304Varnost in reševanje iz vodeAndraž KrpičKobarid
8.10.202309.00-13.004Varnost in reševanje iz vodeAndraž KrpičKobarid
8.10.202313.00-14.30Odmor 
8.10.202314.30-18.304Varnost in reševanje iz vodeAndraž KrpičKobarid
13.10.202316.00-19.003Tehnika in metodika veslanja v kanujuAndrej JelencKKK Ljubljana
14.10.20239.00-12.003Tehnika in metodika veslanja v kajakuMatej TrampužBovec
14.10.202312.00-13.30 Odmor  
14.10.202313.30-16.303Tehnika in metodika veslanja v kajakuMatej TrampužBovec
15.10.20239.00-12.003Vodenje po rekahMatej TrampužBovec
15.10.202312.00-13.30 Odmor  
15.10.202313.30-16.303Vodenje po rekahMatej TrampužBovec
20.10.202316.00-18.002Posebnosti dela z osebami s posebnimi potrebamiGregor BrovinskyKKK Ljubljana
20.10.202318.00-18.15 Odmor  
20.10.202318.15-20.152Posebnosti dela z osebami s posebnimi potrebamiGregor BrovinskyKKK Ljubljana
21.10.20239.00-10.001Tehnika in metodika veslanja v spustu na divjih vodahMaks FrančeškinKKK Ljubljana
21.10.202310.00-10.15 Odmor  
21.10.202310.15-12.152Tehnika in metodika veslanja v spustu na divjih vodahMaks FrančeškinKKK Ljubljana
21.10.202313.15-15.152Prva pomoč s temeljnimi postopki oživljanjaRafael KapšKKK Ljubljana
21.10.202315.15-15.30 Odmor  
21.10.202315.30-17.302Prva pomoč s temeljnimi postopki oživljanjaRafael KapšKKK Ljubljana
21.10.202317.30-17.45 Odmor  
21.10.202317.45-18.451Prva pomoč s temeljnimi postopki oživljanjaRafael KapšKKK Ljubljana

Izobraževanje poteka po sklopih, večinoma ob vikendih in v popoldanskem času. Točno lokacijo vaj v Bovcu in Kobaridu vam še sporočimo.

VODJA PROGRAMA USPOSABLJANJA

Živa Cankar

041 388 900, ziva.cankar@kajak-zveza.si

PROGRAM – VSEBINE IN OBSEG

POSEBNE VSEBINE              68 ur

 1. Posebnosti dela z osebami s posebnimi potrebami 4                                
 2. Osnove organiziranosti kajakaštva 2                                
 3. Prva pomoč s temeljnimi postopki oživljanja 5                                
 4. Tehnika in metodika veslanja v kajaku 12                             
 5. Tehnika in metodika veslanja v kanuju 3                                
 6. Tehnika in metodika veslanja v slalomu na divjih voda 6                                
 7. Tehnika in metodika veslanja v spustu na divjih vodah 3                                
 8. Varnost in reševanje iz vode 24                             
 9. Varovanje okolja, značilnosti voda in vremenoslovje 3                                
 10. Vodenje po rekah 6

OBVEZNE VSEBINE             22 ur (niso del razpisanega usposabljanja)

 1. Odgovornost in zakonodaja v športu 2
 2. Osnove gibanja človeka 5
 3. Osnove medicine športa 5
 4. Osnove športne vadbe 5
 5. Psihosocialne osnove športa 5

Kandidat lahko opraviti tečaj obveznih vsebin na Fakulteti za šport ali v sklopu drugih usposabljanj prve stopnje. Priznajo se mu tudi vsebine opravljene v okviru študija športnih smeri. Potrdila o opravljenih vsebinah je potrebno predložiti vodji usposabljanja (v elektronski ali tiskani obliki). Opravljene obvezne vsebine niso pogoj za pristop k tečaju, so pa pogoj za dokončanje usposabljanja. Kajakaška zveza Slovenije izda kandidatu diplomo o usposobljenosti šele, ko dobi vsa potrdila o opravljenih obveznih vsebinah.

POGOJI ZA DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

Pogoj za pristop k izpitu je vsaj 80% prisotnost na obveznih vsebinah.

Izpitne obveznosti:

 • teoretični izpit iz obveznih in posebnih vsebin,
 • praktični izpit iz posebnih vsebin, ki vsebuje nastop pred vrsto ter prikaz tehnike veslanja in reševanja.

Kandidat mora usposabljanje zaključiti najkasneje v roku treh let od zaključka tečaja, posamezni izpit pa lahko opravlja največ trikrat. Če kandidat ne zaključi zahtevane obveznosti v roku, se mora tečaja udeležiti ponovno.

Naziv Strokovni delavec 1, športno treniranje, KAJAK KANU – SLALOM, KAJAK KANU – SPUST si lahko pridobijo tudi vrhunski športniki v disciplinah slalom ali spust – tekmovalci olimpijskega, svetovnega in mednarodnega razreda – pod pogojem, da opravijo vse obvezne predmete in naslednje posebne predmete:

 1. prva pomoč s temeljnimi postopki oživljanja,
 2. varovanje okolja, značilnosti voda in vremenoslovje,
 3. vodenje po rekah,
 4. varnost in reševanje iz vode,
 5. tehnika in metodika veslanja v slalomu na divjih vodah – del vezan na metodiko 2 uri,
 6. tehnika in metodika veslanja v spustu na divjih voda – del vezan na metodiko 1 ura.

Namesto vsebin iz varnosti in reševanja iz vode velja tudi potrdilo o opravljenem izpitu za reševalca iz vode na divjih vodah pri Zavodu za zaščito in reševanje in mednarodni izpit Rescue 3 International – Swiftwater Rescu Technician ali Whitewater Rescue Technician.

IZPITNI ROK

 1. rok: 22. 10. 2023 ob 11.00 v Tacnu
 2. rok: po dogovoru

SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA ZA VPIS

 • starost najmanj 18 let,
 • najmanj srednja poklicna izobrazba,
 • sposobnost veslanja po rekah najmanj III. težavnostne stopnje po mednarodni lestvici težavnosti divje vode.

Če bo potreben preizkus znanja, ga bomo izpeljali v Tacnu, 26. 9. 2023 ob 17.00.

PRIDOBLJENE KOMPETENCE

Program usposabljanja športno treniranje – kajak kanu – slalom, kajak kanu – spust – 1. stopnja, omogoča posamezniku kompetence oziroma znanja, spretnosti in odgovornosti za izvajanje in spremljanje procesa športne vadbe v vseh pojavnih oblikah športne panoge kajak kanu – slalom, kajak kanu – spust, s ciljem tekmovalnega dosežka, ohranjanja zdravja, dobrega počutja in vitalnosti, druženja oziroma zabave.

KOTIZACIJA

Kotizacija za usposabljanje znaša 450 eur in je preračunana na 8 udeležencev. Poravnana mora biti do začetka usposabljanja na transakcijski račun Kajakaške zveze Slovenije: SI56 0292 4026 5243 584 (NLB d.d.), BIC: LJBASI2X. Namen nakazila: USPOSABLJANJE – Strokovni delavec 1, športno treniranje, KAJAK KANU – SLALOM, KAJAK KANU – SPUST.

V ceni so všteti naslednji stroški: avtorski honorarji, najemnina prostorov, organizacija in vodstvo tečaja. Udeleženci tečaja potrebujejo lastno kajakaško opremo in opremo za reševanje iz vode. Za izposojo slalomskih in spust čolnov se lahko obrnete na vodjo programa usposabljanja. Morebitne nastanitve in prehrano plačujejo kandidati sami.

Šolanje bo organizirano le v primeru, da bo prijavljenih najmanj 6 kandidatov. Če bo kandidatov manj kot 8, se usposabljanje podraži (515 evrov, če bo kandidatov 7 in 600 evrov, če bo kandidatov 6).