Razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje plač strokovnim delavcem v programih nacionalnih panožnih športnih šol v panogi kajak-kanu

0
83

Na osnovi Javnega razpisa za sofinanciranje Nacionalnih panožnih športnih šol za obdobje  2024 – 2028, ki je bil objavljen na spletnih straneh pristojnega ministrstva, dne 16. 2. 2024, in meril za izbor prioritetnega vrstnega reda strokovno izobraženih delavcev, ki bodo izvajali program nacionalnih panožnih športnih šol, ki ga je potrdilo predsedstvo KZS na svoji dopisni seji dne, 11. 2. 2024, Kajakaška zveza Slovenije objavlja:

RAZPIS ZA IZBOR IZVAJALCEV IN SOFINANCIRANJE PLAČ STROKOVNIM DELAVCEM V PROGRAMIH NACIONALNIH PANOŽNIH ŠPORTNIH ŠOL V PANOGI KAJAK-KANU:

Merila za izbor prioritetnega vrstnega reda strokovno izobraženih delavcev, ki bodo izvajali program nacionalnih panožnih športnih šol v panogi kajak-kanu v obdobju 2024-2028