Razpis za pridobitev pravice do štipendije KZS

0
401

KAJAKAŠKA ZVEZA SLOVENIJE, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana
objavlja
RAZPIS
Za pridobitev pravice do štipendije za športnice in športnike v okviru Kajakaške zveze Slovenije za
šolsko/študijsko leto 2022/2023


I. PRIDOBITEV PRAVICE DO ŠTIPENDIJE
Merila za pridobitev štipendije
Pravico do štipendije lahko uveljavlja tisti športnik oziroma športnica (v nadaljevanju: športnik), ki hkrati
izpolnjuje naslednji dve merili:
I. Ima status perspektivnega, mednarodnega, svetovnega ali olimpijskega razreda kategoriziranega
športnika po veljavni evidenci registriranih in kategoriziranih športnikov v Republiki Sloveniji, ki jo izdaja
OKS-ZŠZ;
II. Je v obdobju od 1. 9. 2021 do 30. 9. 2022 kot član državne kajakaške reprezentance dosegel enega od
naslednjih športnih rezultatov:

 1. Olimpijske discipline (slalom na divjih vodah, sprint na mirnih vodah):
  a. Olimpijske igre: uvrstitev do 12. mesta, če je to v prvi ½ uvrščenih oz.
  uvrstitev do 8. mesta,
  b. na SP (svetovno prvenstvo) članov uvrstitev do 12. mesta, če je to v prvi
  ½ uvrščenih oz. uvrstitev do 6. mesta,
  c. na SP (svetovno prvenstvo) mladincev in mlajših članov uvrstitev do 10.
  mesta, če je to v prvi ½ uvrščenih oz. uvrstitev do 5. mesta,
  d. na EP (evropsko prvenstvo) mladincev, mlajših članov in članov uvrstitev
  do 8. mesta, če je to v prvi ½ uvrščenih oz. uvrstitev do 4. mesta,
  e. Evropske igre: uvrstitev do 8. mesta, če je to v prvi ½ uvrščenih oz.
  uvrstitev do 4. mesta,
  f. v skupnem seštevku svetovnega pokala oz. končni rang lestvici discipline
  uvrstitev do 14. mesta, če je to v prvi 1/3 uvrščenih.
 2. Neolimpijske discipline (spust na divjih vodah, maraton …):
  a. na SP (svetovno prvenstvo) mladincev, mlajših članov in članov uvrstitev
  do 3. mesta, če je to v prvi 1/3 uvrščenih oz. uvrstitev na 1. mesto,
  b. na EP (evropsko prvenstvo) mladincev, mlajših članov in članov uvrstitev
  do 3. mesta, če je to v prvi 1/3 uvrščenih oz. uvrstitev na 1. mesto,
  c. v skupnem seštevku svetovnega pokala uvrstitev do 3. mesta, če je to v
  prvi 1/3 uvrščenih.
  Športnik lahko uveljavlja pravico do štipendije samo z rezultati v posameznih kategorijah. Moštveni
  rezultati se ne upoštevajo.
  Pogoji za pridobitev štipendije
  Pravico do štipendije lahko uveljavlja športnik, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
 3. izpolnjuje kriterije iz 2. člena Pravilnika o štipendiranju športnic in športnikov v okviru
  Kajakaške zveze Slovenije,
 4. v koledarskem letu prejemanja štipendije dopolni največ 26 let,
 5. ne prejema štipendije OKS,
 6. je član društva, ki je član Kajakaške zveze Slovenije,
 7. je državljan Republike Slovenije,
 8. se izobražuje:
  a. v Republiki Sloveniji kot:
 • učenec osnovnega izobraževanja,
 • dijak gimnazije,
 • dijak oziroma vajenec nižjih in srednjih poklicnih šol,
 • dijak srednjih strokovnih in tehniških šol,
 • študent;
  b. v tujini;
 • ni v rednem delovnem razmerju,
 • njegov bruto dohodek v preteklem koledarskem letu ne presega minimalne letne plače v
  Republiki Sloveniji za leto 2021 v višini 12.290,88 €.
  Zahtevana dokumentacija
 • Potrdilo o državljanstvu (kopija osebne izkaznice ali potnega lista),
 • Potrdilo o vpisu za šolsko oz. študijsko leto 2022/2023 (kopija originala),
 • Spričevalo o zadnjem doseženem učnem uspehu oziroma potrdilo o opravljenih izpitih (kopija
  originala),
 • Izjavo, da ni v rednem delovnem razmerju in da njegov bruto dohodek v preteklem koledarskem letu
  ne presega minimalne letne plače v Republiki Sloveniji za leto 2021 v višini 12.290,88 €.
  Izredna finančna pomoč
  V kolikor športnik ne izpolnjuje pogojev iz 2. točke in 6. točke, navedenih v pogojih za pridobitev
  štipendije, lahko na KZS poda vlogo za izredno finančno pomoč, do skrajnega roka za oddajo vlog za
  dodelitev športnih štipendij.
  Športnik, ki odda vlogo za izredno finančno pomoč, mora izpolnjevati kriterije, navedene v Merilih za
  pridobitev štipendije.
  Športnik, ki odda vlogo za izredno finančno pomoč, mora predložiti:
 • dokazilo o državljanstvu,
 • dokazilo o dokončani najmanj III. stopnji izobraževanja v RS,
 • izjavo, da ni v rednem delovnem razmerju in njegov bruto dohodek v preteklem koledarskem letu ne
  presega minimalne letne plače v Republiki Sloveniji za leto 2021 v višini 12.290,88 €.
  Postopki za pridobitev izredne finančne pomoči so enaki kot so določeni za pridobitev športne
  štipendije.
 • II. ROK ZA ODDAJO VLOGE
  Vlogo, z vsemi zahtevanimi prilogami morajo kandidati posredovati na Kajakaško zvezo Slovenije s
  priporočeno pošto, najkasneje do 17. 10. 2022.
 • III. DODATNE INFORMACIJE
  Kajakaška zveza Slovenije, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana
  Kontakt: Andrej Jelenc, andrej.jelenc@kajak-zveza.si (041 745 112)
  Andrej Jelenc l.r.
  Direktor KZS

Razpis je na voljo tukaj.