Sporočilo za javnost Sodniške komisije Kajakaške zveze Slovenije

0
428

Ljubljana, 4. novembra – Sodniška komisija KZS se je sestala in še enkrat pregledala vsa razpoložljiva dejstva v zvezi s sojenjem na svetovnem prvenstvu v Tacnu 2010.


Sodniška komisija je ugotovila, da je bilo sojenje na svetovnem prvenstvu v Tacnu zelo dobro pripravljeno – mnogo bolje kot na svetovnih prvenstvih, na katerih so sodili slovenski sodniki v zadnjih letih. Tudi pri pregledu posnetkov se je ugotovilo, da je bilo vsaj pri najbolj razvpitih primerih sojeno pravilno.


Razen Slovencev, se nad sojenjem niso pritoževali predstavniki nobene druge ekipe.


Sodniki so se v Tacnu prvič dobili že dan pred tekmovanjem, kjer so poenotili kriterije sojenja. Ravno tako so z medsebojnim pokrivanjem vratc dosegli, da sta vsaka vratca nadzirala vsaj 2 sodnika. S tem smo mnenja, da so na svetovnem prvenstvu v Tacnu zagotovili pošteno in nepristransko sojenje za vse in v korist vsem.


Razlaga trenerjev, da napake tekmovalec ni storil, če je eden od sodnikov ni videl, ni ustrezna.  Takšna poenostavljena razlaga sojenja bi prinesla namreč veliko škodo večini tekmovalcev. Zaradi tega smatramo, da so to pritiski na sodnike z namenom vplivanja na potek tekmovanja. Za sodnike pri KZS so takšni pritiski nesprejemljivi in jih sodniška komisija obsoja.