Strokovni svet za šport o dopingu

0
545

Ljubljana, 21. aprila (STA) – Na seji strokovnega sveta slovenske vlade za šport so prvo točko posvetili obravnavi dopinga v šport in uveljavljanju mednarodnih dokumentov s tega področja pri nas. Civilna športna sfera je dokumente Svetovne protidopinške agencije (WADA) že sprejela in jih izvaja, zato so člani strokovnega sveta sklenili, da podprejo postopke za uveljavitev zakonodaje s tega področja v naši državi po spremembah in zaostritvi v mednarodnem merilu. S tem ne bi bilo prepovedano le uživanje, ampak tudi promet in posedovanje prepovednih poživil.


Izvršni odbor Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) je že pred časom sprejel svetovni kodeks WADE, ki je bil sprejet lani v Koebenhavnu in narejen na temelju švicarskega prava. Po besedah Zorana Verovnika (ministrstvo za šolstvo, znanost in šport) dokument ni zavezujoč in se uveljavlja na osnovi zakonodaje posamezne države, ki lahko v primeru sporov to področje ureja sama. Standardi z listo prepovedanih substanc so začeli veljati 1. januarja letos, zajemajo pa tudi področje posedovanja in prometa s prepovedanimi poživili podobno kot za droge. Prav zato je potrebno sprejetje zakonodaje, da bi lahko med drugim tudi slovenska inšpekcija ustrezno ukrepala.


Sekretar odbora za vrhunski šport (OVŠ) OKS Jani Dvoršak je dejal, da tega področja ne bi bilo dobro zajeti v zakonu o športu, kot doslej, ampak ločeno.”Administrativni servis za izvajanje dopinških kontrol nudi strokovna služba OVŠ OKS. Prepričan sem, da bomo morali pri nas ustanoviti profesionalno službo, saj so problemi tudi pravno in organizacijsko zelo
zahtevni,”je menil Dvoršak.


Predsednik Nacionalne antidopinške komisije Jože Osredkar je dejal, da je bil prvi korak v športni sferi že narejen.”V Sloveniji pa nas čakajo še bistvene zadeve, ki so zavezujoče za vse. Vsaka posamezna država mora prek vladnih organov uresničevati določila kodeksa, ki avtomatično veljajo tudi v mednarodnih panožnih športnih zvezah. To pomeni predvsem sprejetje ustrezne zakonodaje in podzakonskih aktov. Potrebno bo narediti tudi bazo športnikov s programi njihovih treningov, podobno kot so bile nekatere naše panožne zveze zaradi zahtev mednarodnih zvez in WADE za svoje vrhunske športnike že dolžne storiti. S tem je možna kontrola tudi na treningih in pripravah na tujem. Kar se zakonodaje tiče pa bi se pri nas v posebnem zakonskem določilu opredelili splošno do urejanja dopinga, uvoz, posest in prodajo ter uživanje pa bi opredelili v podzakonskih aktih,”je menil Osredkar.


Državni sekretar za šport Jakob Bednarik je dejal, da bo pripravljena gradiva uskladil z vladno službo za zakonodajo, v nadaljnem postopku pa bo potrebno veliko usklajevanja med posameznimi ministrstvi (zdravstvo, carina…). Pri vprašanju rekreativnih športnikov so predlagali, da bi bila v postopke vključena celotna zdravstvena sfera, ker vprašanje presega zgolj športne okvire.”Prvi korak pa bo storjen že s sprejemom zakonodaje, ki bo preprečila dostop poživil na prosti trg, da ne bodo več na voljo tako, kot sladkarije v slaščičarni,”je dejal Rado Pišot.