Tudi letos organizacija tekmovanj s smernicami projekta DECK

0
41

S tekmo v Tacnu se je začela kajakaška sezona 2024. Organizatorji so pri organizaciji upoštevali smernice, ki izhajajo iz projekta DECK. Projekt je del aktivnosti, ki jih v okviru sedemletnega obdobja 2021-2027 sofinancira Evropska unija, namen pa je podpiranje ukrepov, ki povečujejo zmogljivosti in strokovnost na področju športa, izboljšujejo vodstvene sposobnosti, povečujejo kakovost izvajanja evropskih projektov in povezujejo organizacije v športnem sektorju.

Na otvoritveni tekmi so udeleženci ločevali odpadke, uporabljali stekleničke za vodo in vračljivo embalažo. Prav tako je bila zagotovljena tekoča pitna voda, tako da ni bilo potrebe po uporabi vode v plastični embalaži. Ekipe so na tekmovanje prispele s kombiji in z njihovo uporabo zmanjšale uporabo individualnih prevozov na tekmovanje. Mnogo jih je na tekmovanje prispelo s kolesi.

O projektu DECK:

Nosilci projekta so Italijani – italijanska kajakaška zveza, izobraževalni ustanovi Scuola Superiore Sant’Anna iz Pise in Scuola dello Sport di Sport e Salute SpA, poleg njih pa so v projekt vključene še Kajakaška zveza Slovenije, hrvaška kajakaška zveza, grška kajakaška zveza in Mednarodna kajakaška zveza.

Sedem vključenih organizacij, ki predstavljajo pet držav, se osredotoča na vrednote trajnosti in varovanja okolja. Glavni cilj projekta je namreč razvoj in implementacija okoljskega standarda in operativnega orodja, ki se bo uporabljalo pri organizaciji kajakaških prireditev tudi v prihodnje.

Prva faza predstavlja analizo dejanske ravni in izvrševanja okoljskega upravljanja, s čimer se bo definiralo stanje ter pomanjkljivosti, iz katerih bodo nato sledili ukrepi za izboljšanje. Na podlagi analize praks bo sledilo ozaveščanje in razvijanje orodja za ocenjevanje trajnosti, ki bo športnim organizacijam v pomoč pri načrtovanju in ocenjevanju trajnostne uspešnosti pri organizaciji kajakaških prireditev ter jim pomagalo pri optimizaciji upravljanja. Vsaka partnerska organizacija se je zavezala, da bo model vključila pri organizaciji svojih dogodkov ter tako zagotovila pravilno uporabo najboljših praks. Projekt bo trajal do avgusta 2025 in svetovnega prvenstva v sprintu na mirnih vodah v Milanu.