Vodomerna postaja Log Čezsoški začasno odstranjena.

0
570

Z današnjim dnem 12. 3. 2014 bo vodomerna postaja Soča Log Čezsoški začasno odstranjena zaradi prenove. Prenova bo trajala predvidoma do meseca junija 2014, potem bodo podatki s te postaje ponovno na voljo. V tem tednu je vzpostavljen on-line prenos podatkov z vodomerne postaje Soča Kršovec (gorvodno od sotočja Soče in Koritnice). Podatki so objavljeni na spletnih straneh ARSO – http://www.arso.gov.si/.

Za grobo določanje pretoka na lokaciji Soča Log Čezsoški v času izpada te vodomerne postaje v obdobju marec-junij se ob ustaljenih hidroloških razmerah  lahko določi naslednje razmerje:

Q Soča Kršovec = 1,  Q Soča Log Čezsoški = 2,2. Torej, če je na Kršovcu pretok:  5m3/s je na Log Čezsoški ( 5 X 2.2 ) = okoli  11 m3/s.

Nekoliko bolj natančno razmerje pa po formuli:
(Q Soča Kršovec + Q Koritnica Kal Koritnica) X 1.35 = Q Log Čezsoški. Torej, če je na Kršovcu pretok:  5m3/s  in na Kal Koritnici 3 m3/s je (5 + 3)  X 1.35  = na Log Čezsoški okoli  10.8 m3/s.