Kajakaški center Tacen

Tacenska zapornica je vedno pomenila izziv za kajakaše in kanuiste. Prva tekmovanja so bila organizirana že leta 1952, delno je bila proga popravljena leta 1985, povsem pa prenovljena za svetovno prvenstvo 1991, ko so bile ob progi zgrajene tudi tribune. Tribune sprejmejo cca 2500 gledalcev, dodatne montažne tribune pa je možno postaviti na nasprotno stran proge za dodatnih 1500 gledalcev.
 
Proga od leta 1991 ni doživela bistvenih popravkov. Za svetovno prvenstvo 2009 so predvidena predvsem vzdrževalna dela in kombinacija obstoječe proge z vstavitvijo premakljivh ovir. Start tekmovalne proge je na mirni vodi nad zapornico, kar daje progi svojo specifičnost. Dolžina proge je 250 m z 7 metrov padca od starta do cilja in povprečnim pretokom 15 ccm/sec.  Cilj se po potrebi lahko iz tekmovalne proge premakne v glavno strugo reke Save. Težavnost proge je med 3 in 4 stopnjo težavnostne lestvice ICF. Nad startom in za ciljem je tekmovalcem na voljo dovolj prostora za ogrevanje in razveslanje. Ob progi je dodaten kanal s  tekočo vodo, opremljen z vratci za dodaten trening ekip.
 
Ob progi so trenutno v uporabi trije objekti, ki služijo lokalnemu klubu in za potrebe organizacije tekmovanj. V času svetovnega prvenstva leta 2010 se predvideva postavitev dodatnega trajnega objekta in več montažnih objektov, ki bodo namenjeni vsem službam, potrebnih za nemoteno organizacijo. Predvideva se postavitev objektov za Press center, Tekmovalno komisijo, montažnih servisnih objektov  za sodelujoče ekipe ( Athletes vilage), VIP prostora, Medicinsko ekipo, prostorov za hrambo čolnov in drugih objektov, potrebnih za nemoteno organizacijo.
 
 

Kajakaški center Solkan

1. SPLOŠNI PODATKI

• reka: Soča
• lokacija: Solkan , ožja lokacija poimenovana NA JEZU
• tip proge: sonaravna rekonstrukcija rečnega korita 
• projektant kajakaške proge in Kajakaškega centra Solkan: Jože Tomažič
• vodni pretoki: proga je konstruirana za pretoke od 15-180 m3/s
o glede na pretok se spreminja težavnost proge.
o povprečen letni pretok Soče 90 m3/s.
o regulacija pretoka je možna v omejen obsegu pri pretokih    nižjih od 180 m3.
 
2. PROGA ZA SLALOM:
• dolžina : 300 m
• vodni padec: 2.10 m
• težavnostna stopnja: 3. stopnja po lestvici za divjo vodo
 
3. PROGA ZA SPRINT:
• dolžina : 500 m
• vodni padec: 2.50 m
• težavnostna stopnja: 3. stopnja po lestvici za divjo vodo
 
4. KAJAK-RODEO VAL:
• vodni pretoki: konstruiran za pretoke od 120-350 m3/s
 
PREDVIDENE UREDITVE IN  POSEGI V NASLEDNJIH LETIH:
• Postavitev konstrukcije za vratca
• Ureditev servisnih objektov ob progi in zunanja ureditev Kajakaškega centra Solkan.
• Ureditev pogojev za dodatni rodeo val za pretok vode za pretoke cca 40-120 m3
 
pripravil: Jože Tomažič, januar 2004
 
Kajakaški center Celje

Leta 2016 bomo v Celju obeležili 70 let organiziranega kajakaštva. Hudourna Savinja je v svojem toku skozi mesto stoletja tvorila številne brzice, na katerih so se urili športniki prvih generacij.

Po katastrofalnih poplavah leta 1954 so v naslednjih dveh desetletjih v celoti preuredili celjsko vodno vozlišče, pri čemer so strugo Savinje delno poglobili in izravnali ter z dvema jezovoma utrdili dno in upočasnili njen tok. Ob nizkih vodah je poslej Savinja nudila ‘divjevodašem’ kaj malo možnosti za trening, k sreči pa so tudi ribiči ugotavljali, da v tem delu upočasnjena predvsem v poletnih mesecih vsebuje premalo kisika.

Tako so v soglasju z upravljavcem vodotoka v strugo reke nad sotočjem z Ložnico namestili večje število posameznih skal – samic, velikosti cca 1m3, ki pri nizkem vodostaju razbijajo vodni tok in ustvarjajo manjše ‘role’. Kasneje so gorvodno z desnega brega preko polovice struge zgradili dve kamniti zložbi – talna pragova, ki ob najnižjih vodostajih preusmerjata večji del vodne mase proti levemu bregu. Tako se je na tem mestu ustvaril dokaj sonaraven poligon I. do II. težavnostne stopnje. Kajakaši domačega kluba so nad strugo postavili moderno kovinsko konstrukcijo za slalomsko progo z možnostjo namestitve 18 – 24 vrat.

Vmes je dolina Savinje ob pogostih manjših povodnjih prestala še tri velike poplave v letih 1990, 1998 in 2007. Strokovnjaki so pripravili načrte obsežnih in celovitih protipoplavnih ureditev celotnega porečja Savinje s pritoki, Mestna občina Celje je prva pripravila potrebno tehnično in upravno dokumentacijo in med prvimi na povodju pristopila k delom. Pri tem je imela posluh tudi za potrebe kajakašev. Ob nadvišanju visokovodnih nasipov Savinje skozi mesto je bil v letu 2013 v strugi nad slalomsko progo zgrajen mali usmerjevalni jez, ki zajezi strugo nad njim v dolžini cca 300m. Proga sama ima sedaj na svojih 200m cca 1m višinske razlike in tudi ob nizkem vodostaju potrebno količino vode. V zadnjem letu smo izdelali novo 3D postavitev mehanizmov vrat, kot jih imajo na večjih kajakaških poligonih. Na težavnosti proga sicer ni posebej pridobila, vendar je poligon nadvse primeren za vadbo začetnikov in mlajših kategorij tekmovalcev.

Predvsem pa smo pomočjo stroke tako dobili potrditev, da zaradi naših skal Celje ni dodatno ogroženo, kot so nam očitali posamezniki. Mestna občina pa je ponovno izrazila javni interes za ta objekt in za umeščenost kajakaškega športa v celjsko okolje.

Celjska Špica (sotočje Savinje in Ložnice), kot ta prostor poimenujejo Celjani, in kjer celjski kajakaši domujejo že od začetka 70. let prejšnjega stoletja, je tako postala poznana med slovenskimi in tudi zamejskimi kajakaši, KKK NIVO Celje pa je že vrsto let med najbolj dejavnimi kajakaški klub v Sloveniji. Po izgradnji modernega kajakaškega centra v letu 2011, nadomestne gradnje v požaru izgubljene stare čolnarne, se je na tem poligonu zvrstilo že tudi nekaj tekem za starejše kategorije, med drugim tudi dve članski in eno mladinsko državno prvenstvo v slalomu, čeprav proga za tovrstna tekmovanja po težavnosti ne zadovoljuje.

Zato si bomo še naprej prizadevali, da v soglasju s stroko z nekaterimi tehničnimi ukrepi izboljšamo in  usposobimo progo na Savinji tudi za zahtevnejše treninge in tekmovanja.

KKK Nivo Celje