DomaUrnik treninga - poligon Solkan

Urnik treninga - poligon Solkan

 

KAJAK CENTER SOLKAN URNIK TRENINGOV

17.05.2021 – 23.05.2021
PonedeljekTorekSredaČetrtekPetekSobotaNedelja
8.00 - 9.00
9.00 - 10.00
10.00 - 11.00KKSE
11.00 - 12.00KKSEKKSE
12.00 - 13.00KKSEKKSE
13.00 - 14.00KKSE
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00KKSEKKSEKKSEKKSEKKSE
16.00 - 17.00KKSEKKSEKKSEKKSEKKSE
17.00 - 18.00KKSEKKSEKKSEKKSEKKSE
18.00 - 19.00
KKSE - Kajak klub Soške elektrarne

Info in rezervacije: poligonsolkan@gmail.com

TRENINGI NA POLIGONU V KAJAKAŠKEM CENTRU SOLKAN
UPORABA POLIGONA NA LASTNO ODGOVORNOST
PROSIMO UPOŠTEVAJTE NAVODILA ZA IZVEDBO VADBE

 • Najava treningov do petka ob 12.00 za naslednji teden.
 • Urnik treningov je namenjen zagotavljanju maksimalnega števila čolnov na vodi zaradi kvalitete izvajanja treningov.
 • Urnik treningov ne zagotavlja konstantnega vodostaja na željo trenerjev, ker vodostaj vode ni v domeni Kajak centra Solkan.
 • Vodostaja ni mogoče napovedati, saj je v veliki meri odvisen od padavin (spremljate lahko https://www.arso.gov.si/vode/podatki/stanje_voda_samodejne.html )
 • Če je pretok Soče višji od 500 m3/s, se proga avtomatsko podre in treningi med vratci niso mogoči.
 • Možen je večji, krajši nenapovedan porast vodostaja zaradi načrtovanja potreb HE Solkan
 • Ob progi so postavljeni varnostni merilniki (rdeče obarvana opozorila in table za tolmačenje), ki uporabnike vode, tako plavalce, kot kajakaše opozarjajo na visok vodostaj in nevarnosti Soče. Ob prelivanju rdečih označb je potrebna večja previdnost in zagotavljanje lastne varnosti na in ob vodi.

Info and booking: poligonsolkan@gmail.com

TRAINING AT THE COURSE IN KAJAK CENTER SOLKAN
THE USE OF THE COURSE IN KAJAK CENTER SOLKAN AT YOUR OWN RISK
PLEASE NOTE FOLLOWING INSTRUCTIONS FOR EXERCISE

 • Book trainings until Friday at 12.00 for the next week.
 • The training schedule is intended to ensure the maximum number of boats on the water due to the quality of training.
 • The training schedule does not provide a constant water level at the request of trainers, because the water level is not in the domain of the Kayak Center Solkan.
 • Water level can not be predicted due to weather (You can check water level Soča Solkan here: https://www.arso.gov.si/vode/podatki/stanje_voda_samodejne.html)
 • If the flow of the Soča is higher than 500 m3/s training between the gates is not possible.
 • A larger unannounced rise in the water level is possible due to the planning of the needs of HE Solkan.
 • There are safety marks by the course (red warnings and boards for interpretation) that warn water users, both swimmers and kayakers, of the high water level and the danger of the river. Overflow red marks need more care and self-safety on and around water.