Poslovnik sodniške komisije KZS.

0
226

Na podlagi druge točke 26. člena Statuta Kajakaške zveze Slovenije (v nadaljevanju KZS),

je sodniška komisija KZS dne 13.3.2019 sprejela

POSLOVNIK SODNIŠKE KOMISIJE KAJAKAŠKE ZVEZE SLOVENIJE