Polomljene veje in debla v rekah ogrožajo kajakaše in druge uporabnike voda.

0
572

Opozarjamo vse kajakaše in druge uporabnike rek v Sloveniji, naj predvsem na porečjih Save Bohinjke, Save Dolinke, Save, Kamniške Bistrice, Kokre, Selške Sore, Poljanske Sore, Idrijce, Ljubljanice, Unca, reke Reke, Pivke, Obrha, Savinje, Kolpe in Krke upoštevajo, da je v vodotokih veliko polomljenih dreves in vej, kar predstavlja smrtno nevarnost za osebe, ki veslajo ali plavajo po takšnih vodotokih. 

Naj vas še enkrat opomnimo, da se je zadnja smrtna nesreča lani zgodila ravno zaradi ujetja pod drevo, ki je ležalo v vodi. Zato opozarjamo, da vsi, ki se boste podali ne te vodotoke v naslednjih mesecih, najprej preverite možnost plovbe ter nas o konkretnih nevarnih mestih in ovirah obveščate, saj bomo le tako lahko pozivali odgovorne, da čim prej očistijo, oziroma naredijo vodotoke varne za športne uporabnike rek.

Ravno tako vas opozarjamo, da se v lepih dneh, ki prihajajo in kličejo po obisku enkratnih presihajočih kraških jezer, zavedate nevarnosti vej in dreves pod vodno gladino. Naprošamo vas tudi, da se ne približujete stanovanjskim objektom na ogroženih območjih ter tako spoštujete lastnino in zasebnost ljudi v nesreči.

 

Hvala za razumevanje!